به گزارش پایگاه خبری تاج من و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی، نایب رئیس و هدایت ممبنی، دبیرکل فدراسیون فوتبال صبح امروز در نشستی...

به گزارش پایگاه خبری تاج من و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی، نایب رئیس و هدایت ممبنی، دبیرکل فدراسیون فوتبال صبح امروز در نشستی با اعضای کمیته تدوین و تطبیق مقررات به بررسی موارد جاری این کمیته پرداختند و در پایان نشست حکم رئیس و اعضای کمیته به ایشان اهدا شد.

گفتنی است، عباس موسوی به عنوان رئیس، مجید کریمی به عنوان دبیر، لیدا اسدی، بابک قائدی، عزت اله امانی شلمزاری، رحیم درزخلردی و ولی‌ اله خسروی به عنوان اعضای کمیته در این جلسه از مسئولین فدراسیون فوتبال احکام خود را دریافت کردند.

کد خبر 6143989
منبع : منبع